Verifieren
Inloggen voor extranet
Log hier in om toegang te krijgen tot het extranet van 5maalO. Heeft u geen inlogcodes, neem dan contact op via info@5maalO.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting 5maalO ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur, dat door middel van rapportages regelmatig verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en klankbord van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door vijf leden:
Dhr. W.J. Tempel (Voorzitter)

Mevr. E. van Domburg

Dhr. D. den Bakker

Dhr. R. Zunderman

Mevr. L. van Hulstein

 

Klik hier voor het openen van het organogram.