Verifieren
Inloggen voor extranet
Log hier in om toegang te krijgen tot het extranet van 5maalO. Heeft u geen inlogcodes, neem dan contact op via info@5maalO.nl.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vergadert op het stichtingskantoor in Schiedam op de volgende data:

Schooljaar 2012-2013
14 november (studiedag)