Verifieren
Inloggen voor extranet
Log hier in om toegang te krijgen tot het extranet van 5maalO. Heeft u geen inlogcodes, neem dan contact op via info@5maalO.nl.

Directieteam

Het directieteam is het directeurenoverleg waarin alle schooldirecteuren zitting hebben. De directeuren zijn in het bezit van het diploma schoolleider en zijn opgenomen in het Register Directeuren Onderwijs van de Nederlandse Schoolleiders Academie. Het directieteam vergadert maandelijks.