Verifieren
Inloggen voor extranet
Log hier in om toegang te krijgen tot het extranet van 5maalO. Heeft u geen inlogcodes, neem dan contact op via info@5maalO.nl.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). Regelmatig spreekt het bestuur met de schooldirecteuren om richting te geven aan het beleid en zich goed op de hoogte te stellen van het werk op de scholen van Stichting 5maalO.  Het College van Bestuur zet het strategisch beleid voor de stichting uit en zorgt voor beleidsontwikkelingen voor het onderwijs op de scholen.

Het College van Bestuur onderhoudt de contacten met het Rotterdamse en Schiedamse onderwijsveld en de gemeentelijke politiek. Zij vormt daarmee een inspiratiebron voor de scholen om richting te geven aan het onderwijs van de toekomst binnen de door het bestuur gestelde kaders.

In het managementstatuut is weergegeven hoe en welke bestuurlijke taken en bevoegdheden aan stafmedewerkers en schooldirecteuren zijn gemandateerd.

Het College van Bestuur bestaat uit één lid:

Ton van Nieuwkoop (interim), voorzitter College van Bestuur