Verifieren
Inloggen voor extranet
Log hier in om toegang te krijgen tot het extranet van 5maalO. Heeft u geen inlogcodes, neem dan contact op via info@5maalO.nl.
Overname scholen

Op 2 juni 2016 werd overeenstemming bereikt over de overname van de scholen door de
stichting
'Kind en Onderwijs Rotterdam'.
Hieronder de tekst van de informatiebrief t.b.v.ouders/verzorgers.

 

 

Rotterdam/Schiedam 3 juni 2016
 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de scholenstichting 5maalO, waar de school van uw kind deel van uit maakt, een overnamepartner heeft gevonden in ‘Kind en Onderwijs Rotterdam’. Daarmee blijft uw kind verzekerd van goed onderwijs in de eigen omgeving en eigen groep.
 

De stichting 5maalO had al lange tijd moeite om financieel het hoofd boven water te houden. Eind 2014 is zij daarom op zoek gegaan naar een oplossing en die is nu gevonden.
 

Met ingang van 1 augustus 2017 neemt ‘Kind en Onderwijs’ de 8 scholen in Schiedam en Rotterdam over. Deze stichting is een zeer solide partner die in Rotterdam al ondersteuning geeft aan 25 scholen in het protestant-christelijk basisonderwijs
 

De gemeenten Rotterdam en Schiedam ondersteunen de overname van harte.
 

Wij zijn blij dat er nu ook een einde is gekomen aan een lange periode van onzekerheid en zullen ons maximaal inspannen om de aanpassingen zo zorgvuldig mogelijk door te voeren.

Voor uw kind zal er dus weinig tot niets veranderen. Hij/zij blijft in de eigen klas, in het eigen gebouw en met de eigen leerkracht.

Mocht u verdere vragen hebben of willen reageren dan kan dat natuurlijk. U kunt vrijdagmiddag op de school terecht om te spreken met de directie. U kunt ook bellen met 010-473 50 52.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ton van Nieuwkoop

Bestuurder a.i. 5maalO
 

Rolf van den Berg
Bestuurder Kind en Onderwijs Rotterdam